A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022

Ngày 11 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang (Theo Quyết định số 1877/QĐ-UBND), theo đó, các mốc thời gian cụ thể như sau:

Đối với cấp học mầm non, tựu trường ngày 01-9-2021, khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày 06-9-2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 09-1-2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22-5-2022, tổng kết năm học trước ngày 31-5-2022.

Đối với cấp tiểu học, THCS, THPT, tựu trường ngày 01-9-2021 (lớp 1 vào ngày 30-8), khai giảng ngày 05-9-2021, thực học ngày 06-9-2021, kết thúc học kỳ I trước ngày 0-1-2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22-5-2022, tổng kết năm học trước 31-5-2022.

Đối với THCS và THPT (hệ giáo dục thường xuyên), tựu trường ngày 01-9-2021, khai giảng ngày 05-9-2021, thực học do đơn vị quyết định, kết thúc học kỳ I trước ngày 09-1-2022, kết thúc học kỳ II trước ngày 22-5-2022, tổng kết năm học trước 31-5-2022.

Kế hoạch thời gian đảm bảo số tuần thực học ít nhất 35 tuần đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và ít nhất 32 tuần đối với giáo dục thường xuyên.

 UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hình thực tế của từng cấp học, xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp; Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định; Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể năm học 2021-2022 cho từng cấp học phù hợp với thực tế địa phương; Tổ chức tuyên truyền, thông báo Quyết định này đến cha mẹ học sinh biết để chuẩn bị cho con em trong năm học mới.

Tùy theo tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh sẽ điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 cho phù hợp.


Tập tin đính kèm
Tác giả: Kim Phụng - Sở GDĐT AG
Tổng số điểm của bài viết là: 32 trong 7 đánh giá
Click để đánh giá bài viết